حمل مایعات پتروشیمی

فهرست کالاهای قابل حمل در بخش مایعات

مایعات : بنزن، پارازایلین ، ارتوزایلین ، زایلین مخلوط ، تولوئن ، بنزین پیرولیز ، هگزانول ، اتیلن گلایکول ها ، استایرین منومر ، ونیل استات ، میعانات گازی ، نفتا ، اسید سولفوریک ، اسید نیتریک ، اسید کلریدریک ، سود مایع و…

-MEG

-DEG

– TEA

– ATK

دیدگاهتان را بنویسید