اطلاعات تماس

دفتر مرکزی: اراک کمربندی شمالی روبروی برق باختر پایانه بار اراک غرفه B/11

شماره تماس:

38343 086 98+ خط ویژه ده خط

33678519 086 98+

33678520

33690699

34062542

34062549

نمابر:

33678519 086 98+

همراه اکبری:

09183605801

09181617198

09120175520

کد پستی:

3818889741

کد شرکت در بورس کالا 5100118